Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü