Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü hizmet içi eğitimler kapsamında Üniversite ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan personele 6-13 Ekim tarihlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verdi.

ÇOMÜ Genel Sekreteri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü ve İş Güvenliği Uzmanı Sami Yılmaz ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı ve İş Güvenliği Uzmanı Alper Tükel tarafından verilen eğitime, Üniversite ve Hastane bünyesinde istihdam edilen 132 personele, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” semineri verildi.

Toplamda 16 saatlik olan eğitim ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda verildi. Seminerde, katılımcılara çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği, iş düzeni, iş kazası ile meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, bireysel kişisel koruyucu donanım ve iş yerindeki tehlikeler hakkında bilgiler aktarıldı.

Verilen eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan İş Güvenliği Uzmanı Alper Tükel “ Düzenlediğimiz programın genel amacı, yapılan işler sırasında veya işler nedeniyle iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır. Bunu sağlamak için alınacak iş güvenliği tedbirleri her iş için farklıdır. Hastaneler çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bunun için bu eğitimler yılda en az bir defa olmak üzere 16 saat olarak planlanmaktadır. Bizde bu planlama çerçevesinde eğitimlerimize devam ediyoruz. 16 saatlik Eğitim programının ardından uygulanan sınavda başarılı olan katılımcılara ise sertifikaları verilecektir.