Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Devam Ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü hizmet içi eğitimler kapsamında ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan 80 personele 17-24 Kasım tarihlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verdi.

ÇOMÜ Genel Sekreteri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü ve İş Güvenliği Uzmanı Sami Yılmaz ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı ve İş Güvenliği Uzmanı Alper Tükel tarafından 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca verilmesi zorunlu olan “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”   hastane bünyesinde istihdam edilen 80 personele 17-24 Kasım tarihlerinde verildi.

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda verilen, toplamda 16 saatlik olan eğitimde, katılımcılara çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği, iş düzeni, iş kazası ile meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, bireysel kişisel koruyucu donanım ve iş yerindeki tehlikeler hakkında bilgiler aktarıldı. Hastanelerin çok tehlikeli sınıfta yer alması nedeniyle eğitimler yılda en az bir defa olmak üzere 16 saat olarak planlanmaktadır. ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeline planlama çerçevesinde eğitimlerin tamamlaması için eğitim süreci devam edecektir.16 saatlik eğitim programının ardından uygulanan sınavda 70 puan alan başarılı olan katılımcılara ise sertifikaları verilecektir.