Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Kuruluş

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler gereğince iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yürütülmesi amacıyla  ÇOMÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi ile kurulmuştur.