Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Misyon

ÇOMÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nün misyonu, eğitimde ve bilimde sınırlarını genişleten bir kamu kuruluşu olan ÇOMÜ bünyesinde, öğrenci, akademik ve idari personeli olmak üzere tüm kurum personeli ve paydaşları ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve farkındalığını oluşturarak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri sürekli takip ederek uygulayıp üniversitemizin sağlıklı ve güvenli bir alan olmasını sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği alanında kamu sektöründe öncü bir birim olmaktır.