Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Vizyon

ÇOMÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nün vizyonu, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin uygulamasını tüm birimlere yayarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önleyip, çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da zararları en aza indirerek çalışanların iş yerlerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlayan kamu eğitim kurumları arasında lider bir birim olmaktır.