Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Yönetmelikler

Güncel Yönetmelik için mevzuat.gov.tr

Yönetmelikler

 1. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 2. Askerî İş yerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İş yerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İş yerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 3. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 4. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 5. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 6. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 7. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 8. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 9. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 10. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 11. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 12. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 13. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 14. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
 15. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 16. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
 17. İş yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
 18. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 19. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 20. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 21. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 22. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 23. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 24. İş yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 25. İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 26. İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 27. İş yerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 28. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 29. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 30. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 31. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 32. Kişisel Koruyucu Donanımların İş yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 33. Maden İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 34. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 35. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 36. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 37. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 38. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 39. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği